X
GO

Bekostiging vrijeschoolonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen en wat de school daaraan kan bijdragen. U kunt haar herkennen in het onderwijsaanbod van de school en aan de wijze waarop wij met de leerlingen omgaan. Vanuit die visie hebben we een breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Door de keuze om uw kind onderwijs te laten volgen op het Novalis College maakt u een keuze voor dit aanbod.

De bekostiging van scholen in Nederland voldoet om leerlingen toe te leiden naar hun diploma. Het Novalis College wil vanuit haar visie méér dan een diploma bieden. De bekostiging door het ministerie biedt onvoldoende ruimte om het gewenste brede onderwijsaanbod te betalen.

Daarom dragen zowel de leraren als de ouders bij om het extra aanbod te realiseren.

Jaarlijks vraagt de school na overleg met de dMR en de ouderraad aan ouders een ouderbijdrage voor een aantal activiteiten. De ouderbijdrage betreft een vrijwillige maar belangrijke bijdrage van €450,-  per kind/per jaar voor schooljaar 2023-2024.

Hieronder volgt een overzicht van activiteiten waar onder andere de ouderbijdrage aan besteed wordt:

 

 • organisatie en begeleiding van stages in klas 9, 10, 11; (excl. periodetijd)
 • organisatie en begeleiding kunstweken in klas 7, 8
 • architectuurperiode in klas 12
 • landmeten in klas 10 (excl. periodetijd)
 • pianobegeleiding (bij koor en euritmie)
 • koorzang  in klas 10 en 11
 • toneelperiodes in klas 10 en 11
 • atelierklassen in klas 10, 11 en 12
 • smeden in klas 7 en 8
 • periode onderwijs: Parcival in klas 11 biografie in klas 10 en 12
 • splitsing in klassen voor een aantal praktische en kunstzinnige vakken
 • viering van jaarfeesten
 • begeleiding van werkweken in klassen 7, 9 en cultuurreis in klas 10, 11 en 12
 • begeleiding van excursies in klassen 8 en 10
 • eindwerkstukpresentaties

 

 

Naast deze vrijwillige ouderbijdrage zijn er gedurende het schooljaar verplichte activiteiten zoals werkweken en excursies waar een vrijwillige financiële bijdrage voor wordt gevraagd.

 

 

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets, een smartphone of een laptop. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:

Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven 040 - 213 11 41

Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

info@leergeldeindhoven.nl

www.leergeld.nl/eindhoven

Betaalsysteem WIS Collect

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn we overgegaan op een nieuw betaalsysteem, namelijk de webapplicatie WIS Collect.

Ouders ontvangen per mail via dit systeem bericht zodra er een betaling klaar staat. Via de toegestuurde link logt u direct in op uw persoonlijke omgeving binnen WIScollect. Werkt de link niet, dan verzoeken wij u de link te kopiëren en in de internetbrowser te plakken. U hoeft hiervoor niet in te loggen; u wordt rechtstreek naar uw omgeving binnen WIS Collect doorgestuurd.

De mails vanuit WIS Collect zullen worden gestuurd naar ouder/verzorger 1 in Magister. Wij verzoeken u te controleren of dit mailadres (nog) correct is en aan te passen indien nodig. Check eventueel de spamfilter, mocht u geen berichten ontvangen.

Hierbij een instructievideo en handleiding voor ouders. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met de financiële administratie.