X
GO

Examens

Informatie die van belang is voor de eindexamenkandidaten wordt tijdens het laatste schooljaar in oktober en in april aan de kandidaten uitgereikt tijdens speciale informatiebijeenkomsten. Deze informatie staat altijd in de meest actuele versie op deze website.

Rapporten

Op het Novalis College krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport uitgereikt. Ieder rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen de leerling, ouders en school. Het rapport geeft weer hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind met betrekking tot de behaalde resultaten, inzet en werkhouding en het niveau waarop de leerling functioneert.

In de periode voorafgaand aan het rapport wordt de voortgang van de leerling onder andere getoetst door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en dergelijke.

Examenresultaten

    vmbo havo vwo totaal
           
2015-2016 Opgegaan 36
19
7
62
  Geslaagd 35
18
6
59
  Slagingspercentage 97% 95% 86% 95%
           
2016-2017 Opgegaan 49
32
14
95
  Geslaagd 44
30
12
86
  Slagingspercentage 90% 94% 86% 91%
           
2017-2018 Opgegaan 54
39
15
108
  Geslaagd 49
34
13
96
  Slagingspercentage 91% 87% 87% 89%


Plusdocument

Bevorderingsnormen