X
GO

Examens

Informatie die van belang is voor de eindexamenkandidaten wordt tijdens het laatste schooljaar in oktober en in april aan de kandidaten uitgereikt tijdens speciale informatiebijeenkomsten. Deze informatie staat altijd in de meest actuele versie op deze website.

Rapporten

Op het Novalis College krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport uitgereikt. Ieder rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen de leerling, ouders en school. Het rapport geeft weer hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind met betrekking tot de behaalde resultaten, inzet en werkhouding en het niveau waarop de leerling functioneert.

In de periode voorafgaand aan het rapport wordt de voortgang van de leerling onder andere getoetst door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en dergelijke.

Ieder onderdeel wordt op een door de docent bepaalde wijze gewogen. Ieder vak kent een toetsing en beoordeling op niveau. Bij de leerjaren 7 t/m 9 HV gebeurt dit op twee niveaus.

Examenresultaten 2010-2017

    vmbo havo vwo totaal
           
2010-2011 Opgegaan 46 18 10 74
  Geslaagd 44 18 10 72
  Slagingspercentage 96% 100% 100% 97%
           
2011-2012 Opgegaan 50 27 19 96
  Geslaagd 47 25 19 91
  Slagingspercentage 94% 92% 100% 95%
           
2012-2013 Opgegaan 48 20 20 88
  Geslaagd 45 19 19 83
  Slagingspercentage 94% 95% 95% 94%
           
2013-2014 Opgegaan 41 27 14 82
  Geslaagd 37 24 10 71
  Slagingspercentage 90% 88% 71% 83%
           
2014-2015 Opgegaan 62 18
9 89
  Geslaagd 59 17 9
85
  Slagingspercentage 95% 94% 100% 96%
           
2015-2016 Opgegaan 36
19
9 64
  Geslaagd 35
17
8
60
  Slagingspercentage 97% 89% 88% 94%
           
2016-2017 Opgegaan 49
32
14
95
  Geslaagd 44
30
12
86
  Slagingspercentage 90% 94% 86% 91%


Bevorderingsnormen

Herkansings- en inhaalbeleid