X
GO

Toetsen

In de periode voorafgaand aan het rapport wordt de voortgang van de leerling onder andere getoetst door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten, projecten, portfolio´s en dergelijke. We proberen zoveel mogelijk afwisseling in de vormen van toetsen te vinden om zo een gezonde balans van hoofd, hart en handen te behouden. Toetsen zien wij als leermomenten. Het maakt inzichtelijk wat een leerling wel al dan nog niet beheerst en is onderdeel van de ontwikkeling van een leerling.

Het zijn niet alleen de cijfers die spreken over de voortgang van een leerling. Juist het verhaal achter de cijfers zeggen ons veel meer. Hoe heeft een leerling zich ontwikkeld.

 

Rapporten

We werken met drie rapportperiodes per schooljaar. Na elke periode wordt door het lerarenteam per leerling de balans opgemaakt. Het eindrapport wordt op papier verstrekt, de overige rapporten zijn in magister in te zien.
Het rapport geeft weer hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind met betrekking tot de behaalde resultaten, inzet en werkhouding en het niveau waarop de leerling functioneert. Als er aanleiding toe is, vindt na de rapportvergadering een gesprek plaats tussen ouders, leerling en mentor.


Wij kiezen ervoor om na elke hoofdonderwijsperiode een korte ontwikkelingsschets te schrijven als beeld achter het cijfer. Op het derde en laatste rapport van een schooljaar zal elke vakdocent per leerling kort de ontwikkeling beschrijven. Elke mentor verzorgt voor zijn leerlingen een metaforisch beeld dat bijdraagt aan hoe de leerling wordt ervaren en wat we hem/haar toewensen.

Examens

Informatie die van belang is voor de eindexamenkandidaten wordt tijdens het laatste schooljaar in oktober en in april aan de kandidaten uitgereikt tijdens speciale informatiebijeenkomsten. Deze informatie staat altijd in de meest actuele versie op deze website. Bij vragen kunt u contact opnemen met de examencommissie door een mail te sturen naar examen@novalis.nl.

Naast het diploma ontvangt elke leerling een ontwikkelingsschets waarin we terugblikken, stilstaan en vooruitkijken.

 

 

 

Bevorderingsnormen

Examenresultaten

vmbo havo vwo totaal
2021-2022 Opgegaan 37 36 18 91
Geslaagd 34 29 13 76
Slagingspercentage 92% 81% 72% 84%
   
2020-2021 Opgegaan 36 47 25 108
Geslaagd 35 42 21 98
Slagingspercentage 97% 89% 84% 91%
 
2019-2020 Opgegaan 45 44 25 114
Geslaagd 43 42 25 110
Slagingspercentage 96% 95% 100% 96%
 
2018-2019 Opgegaan 37 83 18 138
Geslaagd 35 71 13 119
Slagingspercentage 95% 86% 72% 86%
 

Plusdocument

Voor leerlingen die ergens in uitblinken of trots zijn op iets wat heeft bijgedragen aan hun schoolloopbaan, hebben we het plusdocument ontworpen. Denk hierbij aan stages, leerlingraad, buddy van Blauwe Bloem, talentenjacht, enzovoort. Het plusdocument biedt de mogelijkheid om bepaalde inzet, talenten of bijzondere prestaties zichtbaar te maken. Het is, net als het diploma, een document dat een meerwaarde heeft voor bijvoorbeeld jouw vervolgopleiding of werkgever. Wij hechten waarde aan een belangrijke plaats voor het plusdocument naast het diploma, omdat het een goede aanvulling is naast de cognitieve prestaties van het diploma. Het is een waardevol document dat bijdraagt aan de volgende stap in het leven van de leerling.