X
GO

Stages

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen voorbereid worden op de maatschappij. Dit doen wij niet alleen tijdens de lessen en projecten, maar ook door middel van stages. Tijdens de stageweken leren de leerlingen zich uiteen te zetten met de wereld om hen heen. Ze ervaren waar ze staan en wat ze nog te leren hebben.

“En toen vond ik school ineens veel leuker. Laat mij nog maar even verder leren voordat ik mijn verdere leven hard werken mag.”


Winkelstage

In klas 9 gaan de leerlingen twee weken naar een winkel. Hier ervaren ze alle facetten van een winkel. Ze leren waar producten vandaan komen en via welke weg(en) ze uiteindelijk bij de consument terechtkomen. Na hun stage lopen leerlingen vaak meer bewust door de winkelstraten omdat ze kennis hebben gemaakt met de verhalen achter de producten die zij kopen.


Zorgstage

In klas 10 gaan de leerlingen twee weken naar een zorginstelling. Hier ervaren ze hoe het voelt je dienstbaar op te stellen ten opzichte van de medemens. Ze leren mee te leven met een ander en ondervinden dat verschillende mensen verschillende behoeften hebben. Na hun stage zijn de leerlingen zich vaak meer bewust van wat een werkelijk menswaardig leven inhoudt.


Bedrijfsstage

In klas 11 gaan de leerlingen twee weken naar een industrieel bedrijf. Hier ervaren ze hoe het leven van veel mensen in onze wereld eruit ziet. Ze leren hun eigen idealen uiteen te zetten tegenover de harde werkelijk van het werken in de industrie. Deze stage verdiept zich nog meer in de verhalen die schuil gaan achter de producten die wij dagelijks gebruiken. Waar de leerlingen tijdens de winkelstage kennis hebben gemaakt met het proces en de reis die veel producten hebben afgelegd, hebben ze nu mogen ervaren hoe een leven van de productie eruit kan zien. Dit bewustzijn laat ons vaak zien dat leerlingen zorgvuldiger met de materiële wereld omgaan.

Tijdens lessen wordt op deze stages teruggekeken en opgedane kennis waar mogelijk ook toegepast.

Klas 9 Klas 10 A, B Klas 10 C, D, E Klas 10 F Klas 11 C
Stage informatie Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Handleiding zoeken stageadres Downloaden Downloaden
Brief aan het stage adres Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Overeenkomst Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Richtlijnen stageverslag/portfolio Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Evaluatieformulier Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Evaluatieformulier voor de stagebezoeker Downloaden Downloaden
Dankbrief Downloaden
Evaluatievragen voor ouders tijdens stagebezoek Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Handleiding stagebezoeker Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden
Tips om goed te presenteren Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden Downloaden