X
GO

Passend Onderwijs

Bekijk hier ons filmpje over passend onderwijs op het NovalisSinds onze oprichting doen wij ons best om leerlingen de school te bieden die ze nodig hebben. Soms vraagt een leerling andere kennis, vaardigheden of middelen van ons. Met invoering van de Wet Passend Onderwijs worden scholen hierin ondersteund door het Samenwerkingsverband (SWV). Omdat verwachtingen en mogelijkheden verschillen, is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat voor leerlingen, ouders en scholen. Samen zoeken wij naar de mogelijkheden om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.

Binnen onze school is een aanbod van basisondersteuning en extra ondersteuning aanwezig. Zo zijn er ondersteuningscoördinatoren met specifieke kwaliteiten tot inzet, schoolmaatschappelijk werk en dyslexie coaching waarbij wij een beroep kunnen doen op de voorzieningen van het SWV.

Soms komen we samen tot de conclusie dat een leerling iets van ons vraagt wat buiten onze ondersteuningsmogelijkheden valt. In dat geval blijven wij samen op zoek gaan om een passende onderwijsplek te vinden. Voor leerlingen die het echt nodig hebben, kan nog steeds een beroep gedaan worden op het speciaal onderwijs.


Dyslexie- & dyscalculiebeleid

Binnen onze school wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen die extra aandacht vragen op het gebied van taal en/of rekenen. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, hebben wij vanuit onze visie een beleidsstuk geschreven dat duidelijk weergeeft welke ondersteuning mogelijk is en hoe deze vorm krijgt.


Bekijk hier ons filmpje over dyslexie- & dyscalculiebeleid


Studiebegeleiding

Onze school werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met diverse locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks drie vormen van studiebegeleiding aan in vaste lokalen binnen school.

Spectrum Brabant is een social enterprise en werkt met tarieven naar draagkracht. Als u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week. In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de begeleider.

Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden. Spectrum Brabant heeft oog voor iedere individuele leerling, met ieder zijn/haar sterke kanten, maar ook zijn/haar eigen ontwikkelpunten. Hierom bieden zij begeleiding op maat, waarbij met kleine, veilige stapjes de grotere doelen bereikt worden.

Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant.