X
GO

Ondersteuning & zorg

Sinds 2014/2015 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het Novalis College heeft hier uiteraard ook mee te maken. Gekozen is voor een andere inrichting van de zorgstructuur, waarbij zorgcoördinatoren gekoppeld zijn aan teams (middenbouw, bovenbouw en vmbo-T). Bij de ondersteuning van leerlingen hebben mentoren en leraren een grotere rol.

In het schooljaar 2016/2017 is het doel om de veranderingen van de afgelopen jaren te verankeren in de schoolstructuur. Om zo vanuit een duidelijke organisatie te werk te kunnen gaan.

Binnen de school is een aanbod van basisondersteuning en extra ondersteuning aanwezig: Van zorg coördinatoren met specifieke kwaliteiten tot inzet van schoolmaatschappelijk werk en dyslexie coaching waarbij wij een beroep kunnen doen op de voorzieningen van het samenwerkingsverband.

Dyslexie- & dyscalculiebeleid

Binnen het Novalis College wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen met een leerprobleem. In dit beleidsplan wordt kort ingegaan op de visie ten aanzien van deze problematiek, zowel wat betreft dyslexie als dyscalculie. Vervolgens wordt beschreven hoe de leerlingen hierbij begeleid worden, wie het aanspreekpunt is ten aanzien van bepaalde taken en welke faciliteiten aangeboden worden aan de leerlingen met een leerprobleem. Als laatste worden enkele begrippen uitgelegd.

Dit beleid is een groeidocument, met name met betrekking tot het verder implementeren van de vrije school pedagogiek.