X
GO

Integratieklas De Blauwe Bloem

Bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van twaalf tot en met 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op onze school.

Naast de gezamenlijke deelname aan pauzes, vieringen en projecten zorgen de wekelijkse integratielessen binnen ons reguliere programma (met name de praktisch kunstzinnige vakken) voor de verbinding tussen de leerlingen.

De Blauwe Bloemleerlingen volgen onderwijs op het Novalis, maar staan ingeschreven bij de MBS, een school voor ondersteunend onderwijs in Eindhoven. Tussen beide scholen is sprake van een intensieve samenwerking op het gebied van speciaal voortgezet onderwijs en integratie.


Integreren doe je samen

Tijdens deze integratielessen ontmoeten onze leerlingen elkaar. Iedere Blauwe Bloem-leerling heeft gedurende meerdere jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje en daarnaast per integratieles een vaste contact-leerling.

Ons uitgangspunt is dat wederzijdse acceptatie belangrijk is voor onze maatschappij. Dit leren onze leerlingen van het Novalis en De Blauwe Bloem hier al: binnen één school!