X
GO

Aanmelding van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten. Meer informatie vindt u hier.


De eerste aanmeldperiode is in de week van 11 tot en met 15 maart 2020

Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen: 

• Antoon Schellens College

• Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

• Pleinschool Helder 

De tweede aanmeldperiode is op 28 en 29 mei 2020

 Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met: 

• Overstap naar een ander onderwijsniveau 

• Profiel- of sectorkeuze 

• Ondersteuningsbehoefte 

• Wens van leerling of ouders

Aanmelden 4 havo of 5 vwo na behaald examen in tweede aanmeldperiode

 Het is mogelijk aan te melden na behaald examen vmbo-t of havo. Na uw aanmelding toetst de aannamecommissie of de leerling voldoet aan de toelatingseisen. Levert u alstublieft zowel deel A als deel B van het aanmeldformulier in.


Toelatingscriteria 4 havo

  

Toelatingscriteria 5 vwo


Prognose instroom tussentijdse leerlingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Wij volgen de regelgeving van het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Meer informatie...

Hieronder vindt u de (beperkte) plaatsingsmogelijkheden voor de tussentijdse instroom in schooljaar 2019-2020, neem alstublieft altijd vooraf contact op met de aannamecommissie voor de actuele stand van zaken: aanname@novalis.nl