X
GO

Aanmeldformulieren, -momenten en -mogelijkheden

Binnen de wet passend onderwijs worden er twee aannameprocedures onderscheiden; die van reguliere leerlingen en die van leerlingen mét een ondersteuningsvraag (zie verder aannameprocedure).

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment of in een hogere klas; tussentijdse instroom. Zie hiervoor het tabblad ‘nieuwe leerlingen klas 8 en hoger‘.

Aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen staan hieronder bij ‘Aanmeldformulieren’, alsook de bijbehorende aanmeldtijden.

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulieren voor het eerste leerjaar (klas 7) zijn vanaf januari op de basisschool aanwezig

Aanmeldformulieren worden, in onze regio, door het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland (RSV-VO) op de basisscholen geleverd in januari (zie ook www.swveindhovenkempenland.nl).

De informatie op dit aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College. Wij verzoeken u het aanvullingenformulier te downloaden en samen met het aanmeldformulier van de basisschool én de vereiste bijlagen, in de daarvoor bestemde aanmeldweek, in te leveren. Zonder deze aanvullingen en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Nieuwe leerling afkomstig van een basisschool buiten onze regio?

Leerlingen die géén aanmeldformulier via de basisschool krijgen (afkomstig zijn van buiten de regio), verzoeken wij het uitgebreide aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen bij ons in te leveren in de daarvoor bestemde aanmeldweek.

Aanmeldmomenten nieuwe leerlingen afkomstig van de basisschool

Voor leerlingen in de vroege aanmeldweek, met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, bestaat de mogelijkheid om vooraf met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats in de maanden oktober t/m december.

De aanmeldformulieren moeten op de school ingeleverd worden, in de juiste aanmeldweek, op de daarbij horende aanmeldmomenten. Aanmeldformulieren van leerlingen mét een ondersteuningsvraag moeten al in de vroege aanmeldweek ingeleverd worden!

Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind en de bijbehorende aanmeldweek? Bespreek dit op uw basisschool.

De aanmeldtijden worden strikt nageleefd.

Vroege aanmeldingen OPP-leerlingen (mét ondersteuningsvraag) klas 7 schooljaar 2019-2020

Maandag 4 februari 19.00 – 20.30 uur
Woensdag 6 februari 19.00 – 20.30 uur

Reguliere aanmeldingen klas 7 schooljaar 2019-2020

Maandag 11 maart 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 12 maart 10.00 – 12.00 uur
Woensdag 13 maart 19.00 – 20.30 uur
Vrijdag 15 maart 10.00 – 12.00 uur

Wij verzoeken u zo veel mogelijk gebruik te maken van de aanmeldmomenten in de avond.

Prognose instroom tussentijdse leerlingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Wij volgen de regelgeving van het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Meer informatie...

Hieronder vindt u de (beperkte) plaatsingsmogelijkheden voor de tussentijdse instroom in schooljaar 2019-2020, neem alstublieft altijd vooraf contact op met de aannamecommissie voor de actuele stand van zaken: aanname@novalis.nl

Er is (beperkt) plaats in de volgende klas(sen):

  • (klas 7 havo/vwo)