X
GO

Aanmeldformulieren, -momenten en -mogelijkheden

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de vroege aanmeldweek komen te vervallen. Binnen de wet passend onderwijs worden alle nieuwe leerlingen voor klas 7 (eerste leerjaar) in de aanmeldweek van maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 2021 aangemeld.

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment of in een hogere klas; de zogenaamde tussentijdse instroom. Zie hiervoor het tabblad ‘nieuwe leerlingen klas 8 en hoger‘.

Aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen staan hieronder bij ‘Aanmeldformulieren’, alsook de bijbehorende aanmeldtijden.

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulieren voor het eerste leerjaar (klas 7) zijn vanaf januari op de basisschool aanwezig

Aanmeldformulieren worden in onze regio door het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (RSV-PVO) op de basisscholen aan u overhandigd (zie ook www.swveindhovenkempenland.nl). Controleer alstublieft het aanmeldformulier en pas aan / vul volledig aan waar nodig.

De informatie op dit aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College.

Wij verzoeken u het aanvullingenformulier te downloaden en samen met het aanmeldformulier van de basisschool én de vereiste bijlagen, in de aanmeldweek, in te leveren. Zonder deze aanvullingen en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Nieuwe leerling afkomstig van een basisschool buiten onze regio?

Leerlingen die géén aanmeldformulier via de basisschool krijgen (afkomstig zijn van buiten de regio), verzoeken wij het uitgebreid aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen, bij ons in te leveren in de aanmeldweek.

Aanmeldmomenten nieuwe leerlingen afkomstig van de basisschool

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, bestaat de mogelijkheid om vooraf met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats in de maanden oktober 2020 t/m februari 2021. Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind? Bespreek dit alstublieft op uw basisschool.
De aanmeldformulieren moeten op de school ingeleverd worden, in de aanmeldweek, op de daarbij horende aanmeldmomenten.
De aanmeldtijden worden strikt nageleefd.


Aanmeldingen klas 7 schooljaar 2021-2022 / Antoon Schellens College, Pleincollege Helder en Stedelijk EOA

Maandag 1 maart 2021 15:00-17:00 uur
18:00-20:00 uur
Dinsdag 2 maart 2021 15:00-17:00 uur
18:00-20:00 uur
Woensdag 3 maart 2021 15:00-17:00 uur
18:00-20:00 uur

Aanmeldtijden onder voorbehoud!