X
GO

Aanmeldformulieren, -momenten en -mogelijkheden

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de vroege aanmeldweek komen te vervallen. Binnen de wet passend onderwijs worden alle nieuwe leerlingen voor klas 7 (eerste leerjaar) in de aanmeldweek van maandag 15 maart t/m vrijdag 19 maart 2021 aangemeld.

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment of in een hogere klas; de zogenaamde tussentijdse instroom. Zie hiervoor het tabblad ‘nieuwe leerlingen klas 8 en hoger‘.

Aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen staan hieronder bij ‘Aanmeldformulieren’, alsook de bijbehorende aanmeldtijden.

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulieren voor het eerste leerjaar (klas 7) zijn vanaf januari op de basisschool aanwezig

Aanmeldformulieren worden in onze regio door het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (RSV-PVO) op de basisscholen digitaal aan u verstrekt (zie ook samenwerkingsverbandkempenland). Controleer alstublieft het aanmeldformulier en pas aan / vul volledig aan waar nodig voordat u uw kind digitaal bij ons aanmeldt.

De informatie op dit aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College.

Nadat u uw kind digitaal heeft aangemeld, wordt u door ons via e-mail benaderd voor aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie betreft het aanvullingenformulier én de vereiste bijlagen.
Zonder deze aanvullende informatie en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.


Nieuwe leerling afkomstig van een basisschool buiten onze regio?

Voor leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de regio verzoeken wij u het uitgebreid aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen in de aanmeldweek toe te sturen aan: aanname@novalis.nl.


Nieuwe leerling afkomstig van Antoon Schellens College, Pleincollege Helder en Stedelijk EOA?

Voor leerlingen afkomstig van Antoon Schellens College, Pleincollege Helder en Stedelijk EOA verzoeken wij u het uitgebreid aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen in de aanmeldweek toe te sturen aan: aanname@novalis.nl.

Aanmeldmomenten nieuwe leerlingen afkomstig van de basisschool

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, bestaat de mogelijkheid om vooraf met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats in de maanden oktober 2020 t/m februari 2021. Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind? Bespreek dit alstublieft op uw basisschool.
U kunt uw kind digitaal aanmelden op de volgende data:

Maandag 15 maart 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021

Aanmeldingen klas 7 schooljaar 2021-2022 / Antoon Schellens College, Pleincollege Helder en Stedelijk EOA

Let op: de aanmeldweek is verzet naar 15 t/m 19 maart 2021


  • U meldt uw zoon/dochter digitaal in de aanmeldweek aan bij het Novalis College, passend bij het onderwijsniveau. Indien uw zoon/dochter binnen het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland basisonderwijs volgt, meldt u hem/haar aan via de applicatie Ldos. Toegang tot Ldos krijgt u via de basisschool van uw kind. Ná uw aanmelding zullen wij u via e-mail benaderen voor aanvullende documenten.

  • Indien uw zoon/dochter buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland basisonderwijs volgt, stuurt u alle benodigde documenten naar: aanname@novalis.nl.
    Het Uitgebreid aanmeldformulier vindt u hier.

  • Helaas kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen indien er documenten missen. Wij zullen u dan verzoeken deze op een later moment in de aanmeldweek alsnog in te leveren.