X
GO

Aannameprocedure

In het aannamebrochure-boekje leest u over de aannameprocedure voor aanmeldingen van leerlingen voor het eerste leerjaar (klas 7), schooljaar 2021-2022.

  • Aannamebrochure 2021-2022 : volgt binnenkort.

Tussentijdse aanmeldingen verlopen ongeveer via dezelfde procedure en voorwaarden, echter volgen wij de regelgeving van het samenwerkingsverband. Zie ook ‘Prognose instroom tussentijdse leerlingen’ en kijk voor meer informatie in de bijlage tussentijdse aanmeldingen en hieronder het tijdpad voor tussentijdse instroom.

Belangrijke data

Tijdpad aanmeldingen klas 7 (1e leerjaar) schooljaar 2021-2022

Van 1 t/m 5 maart 2021 Aanmelding (compleet) bij ons binnen (zie aanmeldtijden)
Woensdag 14 april 2021 Brieven uitslag toelating worden vandaag verzonden
Datum volgt Ondertekende plaatsingsbrief dient uiterlijk deze datum per post bij ons binnen te zijn
Woensdag 30 juni 2021
(14.00-16:00)
Kennismakingsmiddag

Tijdpad tussentijdse aanmeldingen klas 8 (2e leerjaar) of hoger schooljaar 2021-2022

25/26 mei 2021 Aanmelding (compleet) bij ons binnen