X
GO
Attentie: Aanmelden

De laatste jaren mag onze school zich verheugen in een toenemende belangstelling van ouders en leerlingen. Het leerlingenaantal kan echter niet onbeperkt toenemen, daarom hebben wij tot onze spijt een lotingsprocedure moeten ontwikkelen, voor het geval er te veel aanmeldingen zijn. Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er dit jaar géén loting nodig zal zijn.

Aanmeldformulieren, -momenten en -mogelijkheden

Binnen de wet passend onderwijs worden er twee aannameprocedures onderscheiden; die van reguliere leerlingen en die van leerlingen mét een ondersteuningsvraag (zie verder aannameprocedure).

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment of in een hogere klas; tussentijdse instroom. Zie hieronder ‘Prognose instroom tussentijdse leerlingen’ en lees bij de informatie over de ‘Aannameprocedure’ de bijlage over tussentijdse aanmeldingen.

Aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen staan hieronder bij ‘Aanmeldformulieren’, alsook de bijbehorende aanmeldtijden. Voor tussentijdse aanmeldingen gelden andere tijden.

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulieren voor het eerste leerjaar (klas 7) zijn vanaf januari op de basisschool aanwezig

Aanmeldformulieren worden, in onze regio, door het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland (RSV-VO) op de basisscholen geleverd in januari (zie ook www.swveindhovenkempenland.nl).

De informatie op dit aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College. Wij verzoeken u het aanvullingenformulier te downloaden en samen met het aanmeldformulier van de basisschool én de vereiste bijlagen, in de daarvoor bestemde aanmeldweek, in te leveren (dus óók de bijlage voor passend onderwijs). Zonder deze aanvullingen en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Nieuwe leerling afkomstig van het Voortgezet Onderwijs of van een Basisschool buiten onze regio?

Leerlingen die géén aanmeldformulier via de basisschool krijgen (afkomstig zijn van buiten de regio of van het voortgezet onderwijs/tussentijdse aanmelding), verzoeken wij het uitgebreide aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen (dus óók de bijlage voor passend onderwijs) bij ons in te leveren in de daarvoor bestemde aanmeldweek.

Voor tussentijdse aanmeldingen zie ‘Prognose instroom tussentijdse leerlingen’ of aanmelden mogelijk is of neem contact met ons op.

Aanmeldmomenten nieuwe leerlingen afkomstig van de basisschool

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, adviseren wij u alvorens een aanmelding in te dienen, een overleg in te plannen bij de aannamecommissie. Dit kan in de maanden oktober tot en met januari.

De aanmeldformulieren moeten op de school ingeleverd worden, in de juiste aanmeldweek, op de daarbij horende aanmeldmomenten. Aanmeldformulieren van leerlingen mét een ondersteuningsvraag moeten al in de vroege aanmeldweek ingeleverd worden!

Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind en de bijbehorende aanmeldweek? Bespreek dit op uw basisschool.

De aanmeldtijden worden strikt nageleefd.

Vroege aanmeldingen OPP-leerlingen (mét ondersteuningsvraag) klas 7 schooljaar 2017-2018

Van 30 januari tot en met 3 februari 2017

  • Maandagmorgen 10.00 – 11.00
  • Maandagavond: 19.30 – 20.30 uur
  • Woensdagmiddag: 15.00 – 16.00 uur

Reguliere aanmeldingen klas 7 schooljaar 2017-2018

Van 6 tot en met 10 maart 2017

  • Maandagmorgen 9.00 – 11.00
  • Maandagavond: 19.30 – 20.30 uur
  • Dinsdagavond: 19.30 – 20.30 uur
  • Woensdagmorgen: 09.00 – 11.00 uur

 

Prognose instroom tussentijdse leerlingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Wij volgen de regelgeving van het samenwerkingsverband. Hieronder een overzicht van de plaatsingsmogelijkheden voor schooljaar 2017-2018. Zie ook bij de informatie over de ‘Aannameprocedure’ de bijlage over tussentijdse aanmeldingen en het tijdpad voor tussentijdse instroom (aanmeldingen dienen uiterlijk 23 mei bij ons binnen te zijn).

Toelating tot de brugklassen (7e klassen)

vmbo-t klas

Voldoende instroommogelijkheden. U kunt een aanmeldformulier per post toesturen.

vmbo-t/havo (dakpan)klas

Geen instroommogelijkheden. Neem contact op voor plaatsing op de wachtlijst.

havo/vwo (dakpan)klas

Geen instroommogelijkheden. Neem contact op voor plaatsing op de wachtlijst.

 

Toelating tot tweede leerjaar (8e klassen)

vmbo-t klas, vmbo-t/havo (dakpan)klas en havo/vwo (dakpan)klas

Geen instroommogelijkheden. Neem contact op voor plaatsing op de wachtlijst.

 

Toelating tot derde leerjaar (9e klassen)

vmbo-t klas en vwo klas

Beperkte instroommogelijkheden. U kunt een aanmeldformulier per post toesturen, (zie bij aanmeldformulier: uitgebreid aanmeldformulier )

havo klas

Voldoende instroommogelijkheden. U kunt een aanmeldformulier per post toesturen, (zie bij aanmeldformulier: uitgebreid aanmeldformulier )

 

Toelating tot vierde leerjaar (10e klassen)

vmbo-t klas

Geen instroommogelijkheden. Wij nemen geen leerlingen aan in de examenklassen.

Havo klas

Voldoende instroommogelijkheden. U kunt een aanmeldformulier per post toesturen, (zie bij aanmeldformulier: uitgebreid aanmeldformulier )

vwo klas

Geen instroommogelijkheden. Neem contact op voor plaatsing op de wachtlijst.

vmbo-t ambacht en kunst klas

Geen instroommogelijkheden. Wij nemen geen leerlingen aan in de examenklassen.

 

Toelating tot vijfde leerjaar (11e klassen)

Havo en vwo (dakpan)klas

Geen instroommogelijkheden. Neem contact op voor plaatsing op de wachtlijst.

 

Toelating tot zesde leerjaar (12e klassen)

havo/vwo (dakpan)klas

Geen instroommogelijkheden. Wij nemen geen leerlingen aan in de examenklassen.