X
GO

Aanmelden van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden van uw kind van voorgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs. Wij volgen de afspraken die zijn gemaakt met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.
Meer informatie vindt u hier. Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.

De eerste aanmeldperiode is in de week van 7 tot en met 11 maart 2022

Deze aanmeldperiode is enkel bedoeld voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen: 

• Antoon Schellens College

• Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

• Pleinschool Helder 

U kunt uw kind aanmelden op de volgende data en tijden:

Maandag              7 maart 2022       19:00 – 21:00 uur
Dinsdag                8 maart 2022       19:00 – 21:00 uur
Woensdag            9 maart 2022        15:00 – 17:00 uur

 

De tweede aanmeldperiode is op 24 en 25 mei 2022

 Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school bijv. in verband met: 

• Op- en afstroom 

• Profielkeuze 

• Ondersteuningsbehoefte 

• Wens van leerling of ouders

• Behaald havo of vwo diploma (zie onder) 

U kunt uw kind aanmelden op de volgende data:
Dinsdag                24 mei 2022 
Woensdag            25 mei 2022 
Meer informatie over onze aannameprocedure voor tussentijdse aanname vindt u hier.

 

Aanmelden voor klas 10 havo (vierde leerjaar) of klas 11 vwo (vijfde leerjaar)

 Het is mogelijk aan te melden na behaald examen vmbo-t of havo. Na uw aanmelding toetst de aannamecommissie of de leerling voldoet aan de toelatingseisen. Levert u alstublieft zowel deel A als deel B van het aanmeldformulier in.


Toelatingscriteria 4 havo

  

Toelatingscriteria 5 vwo
Prognose instroom tussentijdse leerlingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Wij volgen de regelgeving van het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Meer informatie...