X
GO

Aannamebrochure

In het aannamebrochure-boekje leest u over de aannameprocedure voor aanmeldingen van leerlingen voor het eerste leerjaar (klas 7), schooljaar 2023-2024.

Tussentijdse aanmeldingen verlopen ongeveer via dezelfde procedure en voorwaarden, echter volgen wij de regelgeving van het samenwerkingsverband. Zie ook ‘Prognose instroom tussentijdse leerlingen’ en kijk voor meer informatie in de bijlage tussentijdse aanmeldingen en hieronder het tijdpad voor tussentijdse instroom.


Aanmeldmomenten eerste leerjaar (klas 7)

Binnen de wet passend onderwijs worden alle nieuwe leerlingen voor klas 7 (eerste leerjaar) in de aanmeldweek van maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart 2023 aangemeld.
U kunt uw kind aanmelden op de volgende data en tijden :

Maandag 6 maart 2023    19:00 – 21:00 uur
Dinsdag 7 maart 2023      19:00 – 21:00 uur
Woensdag 8 maart 2023  15:00 – 17:00 uur

Voor meer informatie kijk in onze aannamebrochure.


Belangrijke data
Plaatsingsruimte

Het Novalis College kent geen loting. Wel kan het voorkomen dat er voor één van de aangeboden niveaus (vmbo-t – vmbo-t/havo – havo/vwo) de maximale klassengrootte wordt overschreden. In een dergelijk geval gaan wij intern overleggen of er een extra brugklas wordt geformeerd op het betreffende niveau.
Kan er geen extra brugklas worden geformeerd gaan wij in overleg met ouder(s) en/of verzorger(s) en de school van herkomst overleggen welke opties er voor uw kind zijn. De ouder(s) en/of verzorger(s) beslissen dan of ze met de plaatsing akkoord gaan.


Plaatsingsruimte na bijgesteld advies

Sommige leerlingen maken na het schooladvies nog een flinke ontwikkeling door waardoor het resultaat van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies. De basisschool moet in dat geval het eerder gegeven schooladvies heroverwegen. Die heroverweging kan tot een bijstelling leiden van het schooladvies, maar de basisschool is daar niet toe verplicht.
Als het advies wordt bijgesteld, geeft de basisschool dit zelf door aan de VO-school waar de leerling zich heeft aangemeld. Ouders kunnen niet zelf contact opnemen met de VO-school; dit loopt altijd via de basisschool.


Als de basisschool het advies heeft bijgesteld en ouders willen op grond daarvan hun aanmelding op de VO-school wijzigen, dan kan dat op 24 en 25 mei 2023. Indien dit leidt tot de aanmelding in een naastgelegen dakpanklas kan het incidenteel voorkomen dat deze klas al vol zit. Wij gaan dan in overleg met ouder(s) en/of verzorger(s) en de school van herkomst overleggen welke opties er voor uw kind zijn. De ouder(s) en/of verzorger(s) beslissen dan of ze met de plaatsing akkoord gaan.


Indien dit leidt tot de aanmelding op een andere school, dan halen de ouders het aanmeldformulier en dossier bij de eerste school van aanmelding op, trekken de aanmelding terug en gaan vervolgens aanmelden op een andere school.