X
GO

Vacature

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een nieuw, milieuvriendelijk gebouw en telt 580 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd.

Onze vacatures, ook stichtingsbreed, zijn te vinden op Meesterbaan.nl.

 

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs zoekt

Rector van het Novalis College in Eindhoven

De school

Het Novalis College is een vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo. De school heeft 530 leerlingen en is gehuisvest in een duurzaam schoolgebouw aan de Sterrenlaan in Eindhoven, waar ook leerlingen van De Blauwe Bloem (een integratieklas voor leerlingen met een verstandelijke beperking) naar school komen. De school vormt, met 3 vrijescholen in Zeist en Nijmegen de stichting SGVVS: scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs. Op het Novalis College staan de groei en ontwikkeling van de leerling centraal, niet alleen op het gebied van kennis, maar ook in socialisering en persoonsvorming.

De context

Op het Novalis geven drie onderwijsteams en twee ondersteunende teams vorm en inhoud aan eigentijds vrijeschoolonderwijs. De rector van het Novalis College is eindverantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs en vormt met de drie teamleiders en het hoofd facilitair de schoolleiding. De rector legt verantwoording af aan de bestuurder van de scholengemeenschap en is de overlegpartner voor de deelmedezeggenschapsraad. De rector heeft een kleine lesgevende taak.

In het vorig schooljaar waren er binnen het Novalis College wisselingen in het management. Onder leiding van een interim-rector heeft de school de positie en opdracht van de school in kaart gebracht. Recent is, in het verlengde hiervan, de ontwikkelagenda van de school vastgesteld. Voor de nieuwe rector ligt er de opdracht de regie te voeren op de uitvoering van deze agenda.

Meer info over de ontwikkelagenda? Vraag deze aan bij Rick Steenhorst, via r.steenhorst@sgvvs.nl.

Wij zoeken

Wij zoeken een ervaren schoolleider die op inspirerende wijze de regie voert over de ontwikkeling van de school. De rector doet dat vanuit een open en zelfkritische houding en in dialoog met medewerkers, leerlingen en ouders. Hij/zij begrijpt en doorziet de kernprocessen van het onderwijs en de werking van een onderwijsorganisatie en kan daaraan sturing geven. De rector is een verbindende persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden.

Als boegbeeld van de school ondersteunt en draagt de rector de pedagogische intentie van de school en het vrijeschoolonderwijs. Hij/zij is, vooral in de lokale en regionale Eindhovense context, de vertegenwoordiger en ambassadeur van de school.

Wij hebben de volgende functie-eisen

- Ervaring als leidinggevende in het onderwijs;

- Bekendheid en verbondenheid met het vrijeschoolonderwijs;

- Onderwijsbevoegdheid voor het VO;

- Academisch werk- en denkniveau.


Wij zoeken een rector met de volgende persoons- en gedragskenmerken

- Inspireert en stimuleert het lerarencollege tot een eigentijdse invulling van het vrijeschoolonderwijs en de verbetering van de kwaliteit ervan;

- Is empathisch, integer en toegankelijk. Heeft een open stijl van communiceren, luistert actief, maakt goed contact met leerlingen, ouders en medewerkers;

- Kan koersvast, vanuit overzicht, met gezag en in verbinding, draagvlak creëren voor ontwikkelprocessen en de regie nemen op de uitvoering ervan;

- Is besluitvaardig, daadkrachtig en stelt duidelijke grenzen waar nodig;

- Staat voor een professionele schoolcultuur waarin eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen trefwoorden zijn.


Aanstelling en arbeidsvoorwaarden

Aanstelling per zo spoedig mogelijk. Het betreft een aanstelling van 0,8-1,0 fte. Salariëring is afhankelijk van ervaring en expertise, conform CAO-VO.


Aanvullende informatie

Voor informatie over de school, raadpleeg www.novalis.nl. Voor meer informatie over de functie en de procedure neem je contact op met Allert de Geus, bestuurder SGVVS, via 06 52 64 62 67 of via a.degeus@sgvvs.nl