X
GO

Novalis goes Russia!

Geplaatst op:
Zeventien leerlingen van het vierde leerjaar van het Novalis College vertrekken op 30 maart voor een week Rusland. Op 21 april brengen vervolgens zeventien Russische scholieren een tegenbezoek. Met dit nieuwe uitwisselingsprogramma gaan de leerlingen kennis maken met elkaars taal, cultuur en gewoontes.
Lees verder

Kunstweken 2018

Geplaatst op:
Van 5 t/m 16 maart vinden voor klas 7 en 8 de kunstweken plaats. Dit jaar is het thema ‘Bestemming Onbekend’ en worden de leerlingen uitgedaagd om binnen dit thema op ontdekkingstocht te gaan.
Lees verder

Klas 8a in de "Betreden op eigen risico” show

Geplaatst op:
Klas 8a was in Hilversum bij de opnames van de "Betreden op eigen risico" show. De leerlingen waren actief publiek. Er werd veel gejuicht en geklapt. Het was een gezellige bende.
Lees verder

WOW acties voor Haïti

Geplaatst op:
De WOW-actie van 2017 was een groot succes. Elk jaar doet het Novalis College mee aan deze internationale actie. WOW staat voor Waldorf One World. Vrijescholen in de welvarende landen zetten zich op een dag in het najaar in voor een school met minder mogelijkheden, in een ander deel van de wereld.
Lees verder
Maar liefst vier van onze leerlingen zijn gekozen om deel te mogen nemen aan het Nationaal Jeugddebat in de tweede kamer in Den Haag. Tijdens de voorronde hiervan, afgelopen vrijdag in het Provinciaal Jeugddebat in het provinciehuis in Den Bosch, was het Novalis College vertegenwoordigd met acht leerlingen. In totaal deden er zo'n veertig jongeren mee. Zij kwamen uit alle delen van Brabant en waren van allerlei opleidingsniveaus. Van tevoren was bekend dat er twaalf uitgekozen zouden worden om d...
Lees verder

Scholierencompetitie in Eindhovens Stadhuis

Geplaatst op:
Globaliseringprocessen zorgen ervoor dat de verwevenheid in de wereld steeds groter wordt. Wereldwijd drijven mensen handel met elkaar. Communiceren met iemand die 2000 kilometer bij jou vandaan is, daar kijkt niemand meer van op. Mondiale vraagstukken en internationale milieuproblemen zijn bij iedereen bekend. Toch? Of toch niet? Om deze vraagstukken ook bij jongeren onder de aandacht te brengen, startte Stichting Switch het project “Watch your World”, ook wel bekend als de Scholierencompetit...
Lees verder
Wel of niet jezelf registreren als orgaandonor? Met die vraag worden de leerlingen van klas 8 komende weken geconfronteerd tijdens de hoofdonderwijsperiode Levensbeschouwing.
Lees verder
Dankzij de vele inspanningen van leerlingen van het Novalis College tijdens de jaarlijkse WOW-actiedag kan L’Ecole du Village in Haïti bouwen aan een stabiele én creatieve toekomst. De leerlingen haalden meer dan 10.000 euro op én zagen groothandel Mercurius een gift doen bestaande uit penselen, verf en wol.
Lees verder
De eerste informatieavond voor leerkrachten en ouders van groep 8-basisscholieren kende met ruim 200 bezoekers een grote belangstelling. De bezoekers namen deel aan workshops en bezochten de informatiemarkt.
Lees verder

Eindwerkstuk presentaties

Geplaatst op:
Over niet al te lange tijd is het weer zover: onze 12e klassers presenteren de eindwerkstukken.
Lees verder

Archief