X
GO
Maar liefst vier van onze leerlingen zijn gekozen om deel te mogen nemen aan het Nationaal Jeugddebat in de tweede kamer in Den Haag. Tijdens de voorronde hiervan, afgelopen vrijdag in het Provinciaal Jeugddebat in het provinciehuis in Den Bosch, was het Novalis College vertegenwoordigd met acht leerlingen. In totaal deden er zo'n veertig jongeren mee. Zij kwamen uit alle delen van Brabant en waren van allerlei opleidingsniveaus. Van tevoren was bekend dat er twaalf uitgekozen zouden worden om d...
Lees verder

Scholierencompetitie in Eindhovens Stadhuis

Geplaatst op:
Globaliseringprocessen zorgen ervoor dat de verwevenheid in de wereld steeds groter wordt. Wereldwijd drijven mensen handel met elkaar. Communiceren met iemand die 2000 kilometer bij jou vandaan is, daar kijkt niemand meer van op. Mondiale vraagstukken en internationale milieuproblemen zijn bij iedereen bekend. Toch? Of toch niet? Om deze vraagstukken ook bij jongeren onder de aandacht te brengen, startte Stichting Switch het project “Watch your World”, ook wel bekend als de Scholierencompetit...
Lees verder
Wel of niet jezelf registreren als orgaandonor? Met die vraag worden de leerlingen van klas 8 komende weken geconfronteerd tijdens de hoofdonderwijsperiode Levensbeschouwing.
Lees verder
Dankzij de vele inspanningen van leerlingen van het Novalis College tijdens de jaarlijkse WOW-actiedag kan L’Ecole du Village in Haïti bouwen aan een stabiele én creatieve toekomst. De leerlingen haalden meer dan 10.000 euro op én zagen groothandel Mercurius een gift doen bestaande uit penselen, verf en wol.
Lees verder
De eerste informatieavond voor leerkrachten en ouders van groep 8-basisscholieren kende met ruim 200 bezoekers een grote belangstelling. De bezoekers namen deel aan workshops en bezochten de informatiemarkt.
Lees verder

Eindwerkstuk presentaties

Geplaatst op:
Over niet al te lange tijd is het weer zover: onze 12e klassers presenteren de eindwerkstukken.
Lees verder

Uitbreidingsplannen Novalis College in ED

Geplaatst op:
Het Eindhovens Dagblad besteedde op 31 oktober uitgebreid aandacht aan de uitbreidingsplannen van het Novalis College.
Lees verder

Dit was Orestes & Elektra!

Geplaatst op:
De donderdag voor de herfstvakantie heeft klas 10D het toneelstuk van Orestes & Elektra opgevoerd. In de pauzes kwamen van vele kanten reacties over de kracht en overtuiging waar mee de klas het eerste deel neerzette. Er kwamen complimenten over de livemuziek, de dansjes en velen waren te spreken over de goede samenwerking tussen alle leerlingen.
Lees verder

DMR zoekt nieuwe leerling

Geplaatst op:
De deel medezeggenschapsraad (DMR) is op zoek naar een nieuwe leerling uit 9 havo of 9 vwo. Het is een groep bestaande uit leerlingen, ouders en docenten die maandelijks bij elkaar komen om de regels op school te bepalen.
Lees verder

Novalis Nieuwskrant

Geplaatst op:
Met de start van dit schooljaar is er een werkgroep begonnen om het bijzondere onderwijs van het Novalis College opnieuw onder de aandacht te brengen. De werkgroep heeft inmiddels een krant gemaakt met hierin de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en de meest recente ontwikkelingen op onze school. Deze nieuwskrant is hier te lezen of op te halen in de tijdschriftenstandaard tegenover de receptie.
Lees verder

Archief