X
GO

Managementwijzigingen

Geplaatst op:

Maandag 7 maart 2022 hebben bestuur en schoolleiding bekendgemaakt dat er wijzigingen komen in het management van de school. Samen met het bestuur en in goede afstemming met het team en de medezeggenschapsraad wordt de komende weken voor een overdracht gezorgd zodat de voortgang van het onderwijs geborgd blijft. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit ook op de website bekendmaken.

Verder zal, onder aansturing van het bestuur, de komende periode onderzocht worden welke stappen gezet gaan worden inzake de invulling van de schoolleiding op de langere termijn. We hebben er het volste vertrouwen in dat de te treffen maatregelen bijdragen aan de schoolontwikkeling met de focus, nu en in de toekomst, op stevig gefundeerd en eigentijds vrijeschoolonderwijs.

Debbie Ceiler, rector
Allert de Geus, bestuurder

| Terug

Archief