X
GO

Drukbezochte ouderavond over antroposofie en Brainport

Geplaatst op:

De leerlingen hebben hun eerste schoolweken er al op zitten. Voor ouders is het Novalis schooljaar nu ook gestart. Tijdens de algemene ouderavond op woensdag 28 augustus maakten ze kennis met alle docenten én met het betekenisvolle onderwijs dat wordt aangeboden.

De algemene ouderavond is elk jaar weer een bijzonder moment. Tweemaal is de aula die avond tot de nok toe gevuld met leer- en nieuwsgierige ouders. Om 19.00 uur zijn het eerst de ouders van leerlingen van klas 7 en 8 die – soms voor het eerst – geïnformeerd worden over antroposofie. Een uur later volgen de ouders die al wat langer bekend zijn met het Novalis College. In het schooljaar 2019-2020 volgen 550 leerlingen middelbaar vrijeschoolonderwijs.

De avond was een mix van informatieve toespraken, muzikale intermezzo's en voorstelrondes. Tijdens het openingswoord stond rector Marijke Vermeer eerst stil bij de naamgever van de school, de veelzijdige mijnbouw ingenieur Friedrich von Hardenberg. Onder de pseudoniem Novalis schreef hij vele verlichte teksten die inspirerend werkte op Rudolf Steiner, de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs. En hoewel hij dat twee eeuwen geleden deed, zijn veel van zijn teksten nog zeer actueel.

Volgens de rector past het vrijeschoolonderwijs dan ook uitstekend bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Zo maakt het Novalis College volop deel uit van Brainport Eindhoven. Niet alleen door met vakken als creatieve technologie aan te sluiten op de arbeidsmarktbehoefte van de regio, maar ook door aandacht te hebben voor soft skills, zodat de leerlingen leren zich te verhouden tot de razendsnel veranderende maatschappij.

Ook vrijeschooldocent/pedagogisch medewerker Francis van Maris legde tijdens zijn toespraakje een verband tussen verleden en heden. Dit jaar vieren de vrijescholen over de gehele wereld namelijk hun 100-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om aan te tonen dat antroposofisch onderwijs na honderd jaar erg actueel is. Zo kreeg hij de toehoorders aan het denken met de volgende citaat van Steiner: “Wie zijn wij om invloed te hebben op de ontwikkeling van de vrije wil van het kind?” Na een korte stilte volgde het antwoord. “Als wij het niet doen, neemt de omgeving het over.”

Francis van Maris schetste daarna kort het karakter van kinderen in de middelbare schoolfase en nodigde ouders van harte uit om deel te nemen aan één van de modules voor ouders om de antroposofie en het antroposofisch onderwijs beter te leren kennen.

Na een kort muzikale onderbreking, verzorgd door leerlingen, kwamen nog vertegenwoordigers de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad aan het woord. Daarna betraden alle docenten het podium voor een voorstelronde die met luid applaus werd afgerond.

 

 

 

 

 

 

| Terug

Archief