X
GO

Oproep: docent, ouder en leerling voor commissie van beroep eindexamens

Geplaatst op:

Mocht een kandidaat, tijdens het examen, verdacht worden van ‘onregelmatigheid, onttrekking aan het examen’ (zie artikel 6, pagina 27 van het Examenreglement) en besluit de rector maatregelen te nemen, kan de kandidaat beroep aantekenen bij een, door het bevoegd gezag van de school, ingestelde commissie van beroep.

Van de commissie van beroep mag de rector van de school geen deel uitmaken. De leden van de commissie worden jaarlijks aangewezen uit de geleding van docenten, leerlingen en ouders. De commissie kent een onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen door het bevoegd gezag. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, niet zijnde een lid van de commissie.

Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn, maar zijn toch op zoek naar één docent, één ouder en één leerling die zitting willen nemen in deze commissie. Verder moeten nog plaatsvervangers voor deze drie personen benoemd worden. Deze aangewezen leden van de commissie mogen geen (familie van de) examenkandidaten zijn.

Bij interesse voor één van deze functies stuur uiterlijk 1 maart een mail naar de examensecretaris s.hendrikse@novalis.nl.

| Terug

Archief