X
GO

Nieuwe ontwikkelingskansen voor het vak Lichamelijke Opvoeding

Geplaatst op:

Binnen het Novalis College biedt het begeleiden van nieuwe leerkrachten en stagiaires kansen om onszelf verder te ontwikkelen. Als team LO gaan we de komende tijd stil staan bij de functie van toetsen (summatief versus formatief); beoordelingsinstrumenten, scoringsregels; beoordelingsvormen en –situaties.

Ook willen we werken aan "Oog voor iedere leerling"; het creëren van een krachtige leeromgeving voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. De leerlingen zullen dit merken doordat er vaker in (nog) kleinere groepjes gewerkt gaat (en kan) worden tijdens de lessen LO.

| Terug

Archief