X
GO

Project over “Wat hoort bij Goed Samenwerken?” in klassen 8

Geplaatst op:

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding hebben we samen met de leerlingen uit klas 8 onderzocht wat hoort bij goed samenwerken. De leerlingen gaven blijk van een groot collectief inzicht waar volwassenen nog wat van kunnen leren.

In trefwoorden; overleg en naar elkaar luisteren, aandacht voor elkaar, doen wat je hebt afgesproken, open staan voor elkaars ideeën, tips en tops, communiceren, afspraken maken, positiviteit, gezellig, lief zijn voor elkaar, aardig doen, sympathie, elkaar accepteren, elkaar niet onder druk zetten, niet stressen, gelijke behandeling, niet chagrijnig, acceptatie, taakverdeling, rolverdeling, samen sporten, samen sta je sterk, niemand blijft achter, elkaar helpen, iedereen aan de beurt laten komen, samen, geduld, niet zeuren of klagen, geduld, rustig blijven, iedereen betrekken, begrip hebben voor elkaar, lef, complimenten, vertrouwen, interesse, vrede, verbinding, niet boos worden op elkaar, respect, ideeën uitspreken, sociale vaardigheden, feedback kunnen geven èn ontvangen, elkaar laten uitpraten, iedereen geeft mening, naar elkaar luisteren.

| Terug

Archief