X
GO

Schoolfotograaf

Geplaatst op:

Op donderdag 23 augustus, in de eerste schoolweek van 2018-2019 komt schoolfotograaf VandenBergh-ID alle leerlingen fotograferen. U zult dan geheel vrijblijvend een fotopakket ontvangen met o.a. een schoolpas. Deze schoolpas wordt zowel intern als extern gebruikt voor bijvoorbeeld kopiëren, mediatheek, uitleen bibliotheek en bij schoolfeesten.

Mocht u géén interesse hebben in het pakket, dan kunt u het geheel kosteloos terugsturen naar de fotograaf in de retourenveloppe. De fotopakketten worden door de school uitgedeeld, maar de betaling wordt door u, rechtstreeks met de fotograaf, afgehandeld. Dit gaat buiten de school om.

Hierbij het dringende verzoek van de fotograaf om tijdig te betalen. Voor de financiële afwikkeling worden de leerling-gegevens (adres en uw emailadres) éénmalig doorgegeven aan de fotograaf. In verband met de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens kunt u daartegen bezwaar aantekenen via onderstaand e-mailadres. Dan zal er slechts één individuele foto gemaakt worden van uw kind(eren) t.b.v. de schoolpas. U dient uw bezwaar uiterlijk door te geven vóór vrijdag 17 augustus (laatste vakantiedag).

Mocht uw kind op de opnamedag niet aanwezig zijn op school dan kan er, voor de schoolpas, een nabestelling worden gedaan. Daarvoor dient u binnen drie weken na de opnamedag een recente pasfoto, met naam en klas achterop genoteerd, aan te leveren aan ondergetekende op de receptie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Mieke Reijnen (receptie).

| Terug

Archief