X
GO

Uitnodiging grondsteendag 27 maart 2018

Geplaatst op:

Binnenkort organiseren wij de grondsteen-activiteiten op school. Dit is een speciale dag. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.

Op deze dag willen wij stilstaan bij de grondsteenlegging  van ons huidige schoolgebouw. Op deze dag nemen we een thema dat zowel voor ouders als leraren belangrijk is in de opvoeding van de jonge mensen, met wie wij te maken hebben.

Dit jaar hebben wij Aziza Mayo bereid gevonden om met ons van gedachten te wisselen over het thema

Vrijeschool en opvoeden in deze tijd.

Een gezamenlijke opgave voor ouders en leerkrachten.

  • Inloop vanaf 19 uur
  • Lezing om 19.30 uur
  • Daarna gespreksgroepen
  • Eindtijd: 21.30 uur

Aziza Mayo is lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs bij Hogeschool Leiden.

Met een kenniskring van mensen uit het onderwijs verricht zij praktijkgericht onderzoek naar het onderwijs in vrijescholen. Vanuit deze ontmoeting schetst zij een beeld van de kernwaarden voor hedendaags Vrijeschoolonderwijs. Die zijn terug te lezen in de uitgave van haar lectorale rede “Autonomie in verbondenheid”.

Vrijescholen willen onderwijs bieden waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen in alle aspecten van mens-zijn, maar wel vanuit een diepe verbondenheid met anderen en de wereld waarin zij leven. Een diploma halen is belangrijk, maar niet genoeg om leerlingen te vormen voor het leven. Ouders en leraren staan hier voor dezelfde opgave. Dat is een andere kijk op onderwijs dan de gangbare in onze samenleving.

Hopelijk kunnen wij elkaar rondom dit thema ontmoeten.

Francis van Maris (namens pedagogische werkgroep)
Marijke Vermeer (rector Novalis College)

| Terug

Archief