X
GO

Recordopbrengst WOW-actie 2016 voor Kakuma

Geplaatst op:

Novalis College Eindhoven

Onze leerlingen hebben op allerlei, vaak originele manieren, geprobeerd om zoveel mogelijk sponsors bij elkaar te verzamelen. Er is hardgelopen, gefietst en gekanood. Er zijn taarten, cupcakes en koekjes gebakken. Er zijn auto’s gewas- sen, honden uitgelaten, er is geskied en er is zelfs een veganistische eetavond georganiseerd. Kortom, bijna al onze zeshonderd leerlingen hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de kinderen in het vluchtelingenkamp.

En op 23 december was het dan zover. Tijdens de Kerstviering konden we eindelijk bekendmaken wat de actie had opgeleverd. Speciaal hiervoor was mevrouw Reiny Jobse aanwezig (zie foto). Zij is lid van het IHF, en als portefeuillehouder van Oost-Afrika zorgt zij persoonlijk voor de besteding van de gelden. Zij reisde al meerdere keren naar Kakuma. Zij was ongelofelijk blij en dankbaar toen ze vernam wat we samen hebben opgehaald:

€ 12.000. Met dit bedrag kan er heel veel gedaan worden in het vluchtelingenkamp. De leerlingen hebben een bedrag van € 11.497,68 opgehaald. De school heeft dit bedrag aangevuld tot € 12.000.

We zijn trots en dankbaar dat zoveel leerlingen zich op een positieve manier hebben ingezet en zich het lot van nog heel jonge kinderen hebben aangetrokken.

Leon van de Wouw, organisatie WOW-dag

WOW-dag Karel de Grote College Nijmegen

Met de WOW-dag hebben alle leerlingen zich, met veel plezier, ingezet voor het vluchtelingenkamp Kakuma in Afrika. De zevende klas heeft luciferdozen versierd en deze verkocht; de achtste klas kon kiezen uit vier activiteiten: sport; sponsor-mini triatlon; handvaardigheid; sterren zagen en deze verkopen; tekenen; kerstkaarten maken; er werden pizza’s en koekjes gebakken en verkocht en in de les textiele werkvormen maakten we tassen en kerstversieringen. De negende-, tiende- en elfdeklassers klassers bedachten zelf allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Dit kon variëren van een hele nacht op school opblijven met de hele klas en daarbij geen film of tv kijken maar spelletjes doen, tot sponsorloop, benefietavond of zingen in de stad.

De WOW-dag is elk jaar weer een prachtig evenement! De opbrengst was geweldig. Maar liefst 11.000 euro!! Alle leerlingen en leraren van het Karel de Grote Col- lege hartelijk bedankt.

Marjon Rath, organisatie WOW-dag

Bedankt!

Alle leerlingen en leraren van het Novalis College en het Karel de Grote College heel hartelijk bedankt voor jullie inspanning en de fan- tastische bedragen. Dankzij jullie konden er schulden afbetaald worden, salarissen uitbetaald en reparaties aan de terreinwagen worden gedaan. Ook was er geld voor opleiding. En wat een feest toen ik met koffers vol waskrijt, verf, boetseerklei en kwasten in het kamp aankwam. Namens de kinderen en medewerkers van het Waldorf Kakuma Project, heel veel dank!

Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika voor het IHF.

| Terug

Archief